Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – kolejna uchwała Sądu Najwyższego z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 listopada br. w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych:

1. Czy w świetle art. 361 k.c. utrata możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego wskutek jego zniszczenia lub uszkodzenia przez poszkodowanego - będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - stanowi szkodę majątkową?

2. Czy w świetle art. 361 k.c. roszczenie wyżej wymienionego poszkodowanego o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest determinowane nie tylko istnieniem adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy faktem utraty możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia albo uszkodzenia, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu zastępczego, ale również niezbędnością tego najmu, rozumianą jako niemożność skorzystania ze środków komunikacji publicznej?

Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada br. w sprawie z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 05/11) o następującej treści:
Dodano: 08-12-2011
Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego, z dnia 19.10.2011 r.
W dniu 19 października 2011 r. Rzecznik Ubezpieczonych złożył do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności co do wykładni treści art. 361 § 2 oraz 363 § 1 k.c., w zakresie dotyczącym zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Dodano: 08-12-2011
Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego, z dnia 8.11.2011 r.
W dniu 8 listopada br. Rzecznik Ubezpieczonych złożył do Sądu Najwyższego kolejny wniosek o wydanie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie ujawnionych w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności w wykładni art. 361 §2 k.c. i art. 363 §1 k.c. w zakresie zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Dodano: 08-12-2011
CWW - KIO partnerami w programie KZRKiOR pomocy rolnikom
W dniu 28 kwietnia 2011 w Warszawie odbył się zjazd Prezesów 49 Wojewódzkich Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z całej Polski z udziałem przedstawicieli Krajowej Informacji Odszkodowawczej oraz prawników z Kancelarii CWW - S.Ceter, M. Węgrzyn - Wysocka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów z Wrocławia.
Dodano: 21-06-2011
Zespół KIO uczestniczył wspólnie z Kancelarią CWW z Wrocławia w Kongresie Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie
W Warszawie, w siedzibie Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych odbył się coroczny, trzydniowy Kongres Związku. Podczas uroczystej gali z udziałem ponad trzystu delegatów Związku, Pan Władysław Serafin, Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych przedstawił Zespół Krajowej Informacji Odszkodowawczej oraz uroczyście rozpoczął inaugurację \"Linii R\" dla Rolników.
Dodano: 21-06-2011
Kolejne artykuy:   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |