Spotkanie z Kierownikami Powiatowych Zespołów Doradców Dolnego Śląska
Zespół Krajowej Informacji Odszkodowawczej uczestniczył w zjeździe Kierowników Powiatowych Zespołów Doradców Dolnego Śląska, organizowanym we Wrocławiu, przez Panią Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
Dodano: 21-06-2011
Krajowa Informacja Odszkodowawcza współpracuje z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu
Na mocy umowy podpisanej pomiędzy Krajową Informacją Odszkodowawczą a Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu, wszyscy rolnicy zrzeszeni w Związku objęci zostali programem Informacji Prawnej, działąjącej pod numerem 785 913 913. Wśród rolników rozprowadzane są karty KIO, umożliwające dostęp do informacji. Każdy zainteresowany przyłączeniem się do programu może samodzielnie zamówić bezpłatne karty KIO pod numerem 785 913 913.
Dodano: 19-10-2010
„Ochrona danych osobowych w ubezpieczeniach - problemy w praktyce obrotu\"
„Ochrona danych osobowych w ubezpieczeniach - problemy w praktyce obrotu\" to tytuł konferencji, zorganizowanej przez Rzecznika Ubezpieczonych oraz Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej, która odbyła się 21 maja br. w siedzibie NOT w Warszawie. Inicjując debatę na tak ważny temat, organizatorzy kierowali się przede wszystkim tym, że ochrona danych osobowych stanowi wyjątkowo istotny element działalności zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych, banków i innych podmiotów rynku finansowego. Okazuje się, że tryb i zakres pozyskiwania informacji od klientów już na etapie zawarcia umowy, a później jej realizacji, co wiąże się z gromadzeniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych, rodzi w praktyce wiele pytań i wątpliwości. Starano się je wyjaśniać w czasie kilkugodzinnej debaty uczestników konferencji.
Dodano: 19-10-2010
Kancelarie i doradcy odszkodowawczy” – konferencja Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej – Warszawa, 16 listopada 2010 r.
Rzecznik Ubezpieczonych oraz Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej pragną zainicjować przekrojową debatę poświęconą problematyce podmiotów świadczących usługi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, która stanie się płaszczyzną wymiany poglądów, omówienia występujących w praktyce problemów, wskazania postulowanych kierunków rozwiązań legislacyjnych, co w przyszłości przekładać się będzie na zrównoważony rozwój całego rynku, a być może na szerszą niż dotychczas współpracę branży ubezpieczeniowej z odszkodowawczą.

Okazją do takiego spotkania jest Konferencja z okazji XV – lecia instytucji Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce pt.

„Kancelarie i doradcy odszkodowawczy”
Dodano: 19-10-2010
Zasiłek pogrzebowy z ZUS a zwrot kosztów pogrzebu tytułem odszkodowania z art. 446 § 1 k.c.
Rzecznik Ubezpieczonych poinformował na swojej stronie, iż w dniu 15 maja 2009 r., w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika, Sąd Najwyższy podjął uchwałę, iż zakłady ubezpieczeń wypłacając odszkodowania osobom, które poniosły koszty pogrzebu osoby bliskiej, zmarłej wskutek wypadku komunikacyjnego, nie mają prawa pomniejszać odszkodowania o kwotę tzw. zasiłku pogrzebowego wypłacaną z ZUS.
Dodano: 05-06-2009
Kolejne artykuy:   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |