Zgłaszam do współpracy z KBO-KIO, osobę fizyczną, która :

Posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą od dnia

Zawiera umowę nie posiadając zarejestrowanej działalności gospodarczej, jednakże zobowiązuje się
do zarejestrowania działalności gospodarczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia

Nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
[Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z pózn zm.],
DANE PERSONALNE
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
ADRES DO KORESPONDENCJI
EWIDENCJONOWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA / DANE FIRMY
ADRES FIRMY
DOŚWIADCZENIE / PREDYSPOZYCJE Czy Zgłaszana Osoba pracowała z firmą odszkodowawczą ?
TAK NIE

Czy Zgłaszana Osoba prowadzi stronę internetową ?
TAK NIE

Czy Zgłaszana Osoba posiada profil na portalach społecznościowych ?
TAK NIE

Czy Zgłaszana Osoba posiada strukturę sprzedażową ?
TAK NIE

Czy Zgłaszana Osoba należy lub należała do struktury sprzedażowej ?
TAK NIE

Czy Zgłaszana Osoba posiada lokal do obsługi Klienta ?
TAK NIE

Czy Zgłaszana Osoba posiada bazę Klientów ?
TAK NIE

Czy Zgłaszana Osoba prowadzi wysyłkę korespondencji do Klientów ?
TAK NIE
Strona główna » « Powrót