Zgłaszam do współpracy z KBO-KIO
SPÓŁKĘ PRAWA CYWILNEGO / HANDLOWEGO / FUNDACJĘ / STOWARZYSZENIE :

DANE PERSONALNE WSPÓLNIKA 1
DANE PERSONALNE WSPÓLNIKA 2
DANE PERSONALNE WSPÓLNIKA 3


W razie większej ilości Wspólników, wskazać dowolnych trzech i podać łączną ilość wszystkich Wspólników:

DANE ZGŁASZANEGO PODMIOTU
FORMA PRAWNA ZGŁASZANEGO PODMIOTU Spółka Prawa Cywilnego
Spółka Prawa Handlowego
Fundacja
Stowarzyszenie
SIEDZIBA ZGŁASZANEGO PODMIOTU
O FIRMIE Czy Zgłaszany Podmiot współpracował z firmą odszkodowawczą ?
TAK NIE

Czy Zgłaszany Podmiot prowadzi stronę internetową ?
TAK NIE

Czy Zgłaszany Podmiot posiada stronę na portalach społecznościowych ?
TAK NIE

Czy Zgłaszany Podmiot posiada strukturę sprzedażową ?
TAK NIE

Czy Zgłaszany Podmiot posiada lokal do obsługi Klienta ?
TAK NIE

Czy Zgłaszany Podmiot posiada bazę Klientów ?
TAK NIE

Czy Zgłaszany Podmiot prowadzi wysyłkę korespondencji do Klientów ?
TAK NIE