Zapraszamy do Programu Profesjonalnej Pomocy Prawnej dla Agentów Ubezpieczeniowych.

Program realizowany jest przez Konsorcjum Krajowej Informacji Odszkodowawczej i Krajowego Biura Odszkodowań. W Programie uczestniczy kilkuset Agentów z całej Polski.

Daj swoim Klientom więcej...

Co trzeci Klient wykupujący polisę w naszych biurach doznaje szkody, za którą należy mu się odszkodowanie. Zarówno angażowanie się w pomoc Klientowi, jak i odmowa tej pomocy nie przyczynią się korzystnie dla naszej Firmy.

Chyba, że ...

Chyba, że zaoferujesz pomoc od siebie i posłużysz się działającym w Twoim imieniu zespołem prawników.

Co masz robić ...

Karta KIO

Niewiele. W trosce o swoich Klientów - oferujesz od siebie, jako wartość dodaną do świadczonej przez Ciebie usługi nieodpłatny dostęp do zespołu prawników. Dostęp ten udzielony zostaje poprzez wydanie karty KIO.

Karty mają numerację dedykowaną wyłącznie Tobie, a Ty masz stały podgląd w systemie i wiesz o każdym kontakcie z infolinią z numeru którejkolwiek Twojej karty.


Pomagasz i zarabiasz...

Klienci uprawnieni przez Ciebie do Programu mogą nieodpłatnie korzystać z pomocy prawników. Pomoc ta świadczona jest w szerokim zakresie, jednakże nie obejmuje ona działania w imieniu Klienta. O ile jednak Klient zechce aby w jego imieniu działał profesjonalny pełnomocnik, udziela zlecenia dla Krajowego Biura Odszkodowań. W takiej sytuacji otrzymujesz prowizję od każdej kwoty zainkasowanej przez KBO.

Schemat w 6 krokach

Sprawdź w trzech krokach, co proponujemy Twoim Klientom...

KROK nr 1

krok nr 1

Twój Klient uzyska pomoc, za którą nie musi płacić.

Zgromadzi ważne informacje, bez wychodzenia z domu.

Zespół Krajowej Informacji nieodpłatnie:

 • przeanalizuje okoliczności zdarzenia i wskaże możliwości rozwiązania problemu,
 • ustali instrukcję postępowania, indywidualnie dostosowaną do sprawy,
 • zweryfikuje poprawność uzyskanej kwoty świadczenia,
 • nauczy w jaki sposób dokumentować rozmiar szkody,
 • udostępni wzory prostych pism,
 • zweryfikuje prawidłowość kalkulacji naprawy zniszczonego samochodu,
 • wskaże zasady ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • zweryfikuje orzeczenia lekarskie wydane przez lekarzy działających
  na zlecenie zakładów ubezpieczeń,
Analizujemy wszystkei rodzaje szkód

60% osób korzystających z Krajowej Informacji Odszkodowawczej rozwiązuje swój problem na tym etapie. Jeśli dla rozwiązania problemu Twojego Klienta potrzeba czegoś więcej, przejdź do Kroku nr 2.

KROK nr 2

Pozwól, aby w imieniu Twojego Klienta działał profesjonalny pełnomocnik.

Powierz jego problem zespołowi Krajowego Biura Odszkodowań.

Logo KBO

 

Umowa z Krajowym Biurem Odszkodowań, na etapie polubownym, gwarantuje:

 • prowadzenie sprawy na koszt firmy, aż do wypłaty świadczenia,
 • płatność honorarium wyłącznie w razie wygrania sprawy,
 • niezawieranie ugód bez pisemnej zgody Klienta,
 • pełne naprawienie szkody, z uwzględnieniem wszystkich należnych świadczeń (zadośćuczynienia, zwrotu wszelkiego rodzaju wydatków, utraconych zarobków, utraconych korzyści, renty, etc.)
 • uzyskanie świadczenia w możliwie najwyższej wysokości, z uwzględnieniem indywidualnie ustalonych ujemnych następstw zdarzenia w życiu konkretnej osoby,
 • współpracę na zasadach partnerskich, z pominięciem klauzul i zapisów wprowadzających w błąd, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym chroniących prawa Konsumenta,
 • dbałość o interes Klienta także w toczącej się sprawie karnej,
 • aktywny udział w bieżącym przygotowaniu dokumentów szkody,

Jeżeli konieczne jest skierowanie sprawy na drogę sądową, przejdź do Kroku nr 3.

KROK nr 3

Skierujemy sprawę Klienta na drogę sądową.

Skierujemy sprawę na drogę sądową wybierając najbardziej renomowane Kancelarie w Polsce,
działające na zlecenie Krajowego Biura Odszkodowań.

Krok 3

Kierując sprawę na drogę sądową Krajowe Biuro Odszkodowań gwarantuje:

 • możliwość wyboru przez Klienta wybitnie wyspecjalizowanych w danej dziedzinie
  prawników z renomowanych Kancelarii położonych najbliżej jego miejsca zamieszkania,
 • obsługę Klientów, według jednolitych zasad i procedur w całej Polsce,
 • płatność honorarium wyłącznie w razie wygrania sprawy,

 Jakie masz z tego korzyści...

W dzisiejszym świecie Klient potrzebuje wszechstronnej pomocy. Na rynku usług wygrywają oferty kompleksowe.

Pamiętaj...

Krajowa Informacja Odszkodowawcza jest firmą doradczą, która obsługuje Twoich Klientów. KIO nie prowadzi spraw. Dopiero na życzenia Klienta organizujemy kontakt z zespołem Krajowego Biura Odszkodowań. Zatem nie jesteś "agentem firmy odszkodowawczej". Wykazujesz dbałość o własnych Klientów poprzez zapewnienie im pomocy prawnej, jednak to oni decydują, czy chcą z niej skorzystać.

Jak rozpocząć współpracę... Przejdź do formularza kontaktowego.

Strona główna » « Powrót