logo KBO

Częste pytania Klientów
Krajowego Biura Odszkodowań

Czy mogę uzyskać odszkodowanie jeżeli nie mam ubezpieczenia dobrowolnego ?

Tak, ale tylko wtedy, gdy szkodę spowodowała inna osoba. Szkoda można powstać w wyniku czyjegoś działania jak i przez zaniechanie, na przykład sprawcą jest ten, kto nie uprzątnął miejsca lub nie odśnieżył chodnika, wskutek czego doszło do upadku.

Czy mogę uzyskać odszkodowanie jeżeli mam tylko ubezpieczenie dobrowolne ?

Tak. Z ubezpieczenia dobrowolnego można uzyskać odszkodowanie jeśli ogólne warunki umowy przewidują wypłatę za dany rodzaj szkody. Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia dobrowolnego nie umniejsza prawa do uzyskania dodatkowo odszkodowania z polisy odpowiedzialności cywilnej, jeżeli szkodę wyrządziła inna osoba.

Jestem sprawcą szkody. Czy mogę zlecić sprawę do Krajowego Biura Odszkodowań ?

Tak, ale tylko pod warunkiem posiadania ubezpieczenia dobrowolnego, obejmującego zakresem przedmiotowe zdarzenie.

Czy mogę uzyskać odszkodowanie jeżeli mam tylko ubezpieczenie grupowe ?

Czy mogę uzyskać odszkodowanie jeżeli mam tylko ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ?

Nie. Polisa OC będzie nam przydatna, kiedy wyrządzimy szkodę innej osobie. Zamiast zapłacić z własnej kieszeni, odszkodowanie wypłaci za nas zakład ubezpieczeń, w którym wykupiliśmy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Z własnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie możemy uzyskać odszkodowania za szkodę, którą sami sobie wyrządzimy.

Czy mogę uzyskać odszkodowanie jeżeli sprawca wypadku komunikacyjnego nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu ?

Czy mogę uzyskać odszkodowanie jeżeli sprawca wypadku komunikacyjnego zbiegł z miejsca zdarzenia ?

Czy mogę uzyskać odszkodowanie, jeżeli szkodę wyrządził mi rolnik, na terenie jego gospodarstwa ?

Czy mogę uzyskać odszkodowanie, jeżeli szkodę wyrządził mi pracownik rolnika, na terenie jego gospodarstwa ?

Jestem pracownikiem gospodarstwa rolnego. Czy mogę uzyskać odszkodowanie z polisy OC rolnika, jeżeli doznałem szkody pracując w jego gospodarstwie ?

Jestem rolnikiem i posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Czy mogę uzyskać odszkodowanie jeżeli doznałem szkody ?

Byłem z wizytą u znajomych, w ich gospodarstwie rolnym. Doznałem tam szkody. Czy mogę uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tego gospodarstwa ?

Czy mogę zlecić sprawę do Krajowego Biura Odszkodowań, jeśli mieszkam daleko od siedziby firmy ?

Jaką sprawę mogę zlecić do Krajowego Biura Odszkodowań ?

Jakie są podstawowe założenia umowy Krajowego Biura Odszkodowań ?

Ile zapłacę za prowadzenie sprawy ?

Czy mogę zlecić sprawę do Krajowego Biura Odszkodowań jeżeli nie posiadam żadnych dokumentów szkody, gdyż zostały przesłane do zakładu ubezpieczeń ?

Czy mogę zlecić sprawę do Krajowego Biura Odszkodowań jeżeli nie posiadam żadnych dokumentów szkody, gdyż zostały przesłane do mojego poprzedniego pełnomocnika ?

Czy mogę zlecić sprawę do Krajowego Biura Odszkodowań jeżeli mam aktualnie zawartą umowę z inną firmą, lecz jestem niezadowolony z przebiegu postępowania likwidacyjnego ?

Czy mogę zlecić sprawę do Krajowego Biura Odszkodowań, jeżeli likwidacja została już zakończona, ale nie jestem zadowolony z uzyskanej kwoty ?

Czy mogę zlecić sprawę do Krajowego Biura Odszkodowań jeżeli likwidacja szkody została zakończona podpisaniem ugody ?

Czy mogę zlecić sprawę do Krajowego Biura Odszkodowań jeżeli likwidacja szkody została zakończona wyrokiem sądowym ?

Czy mogę zlecić sprawę do Krajowego Biura Odszkodowań w razie przedawnienia roszczenia ?

Do ilu lat wstecz można prowadzić sprawę o odszkodowanie ?

Czym różnią się terminy : pełnoletni, niepełnoletni, małoletni, nieletni, i młodociany ?

Co oznacza etap polubowny sprawy ?

Jaka jest procedura związana ze skierowanie sprawy na drogę sądową ?

Jak długo trwa sprawa sądowa ?

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania za szkodę na osobie ?

Czy powinienem zgłaszać lekarzom wszelkie występujące u mnie dolegliwości ?

Jakie dokumenty są potrzebne do oceny rozmiaru szkody majątkowej ?

Jakie dokumenty są potrzebne do oceny roszczeń w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu ?

 

Nie znalazłeś odpowiedzi ? ZADAJ PYTANIE

« Powrót