Zasady ubezpieczeń dobrowolnych

Przepisy ogólne o odszkodowaniach

Ubezpieczenie dobrowolne to rodzaj umowy pomiędzy ubezpieczonym a zakładem ubezpieczeń, w której strony umawiają się, że zakład zrealizuje wypłatę świadczenia w razie zajścia określonych w tej umowie okoliczności. Decyzję co do zawarcia przez nas ubezpieczenia, chroniącego nasze dobra, ustawodawca pozostawił wyłącznie naszej woli, dlatego taki rodzaj ubezpieczenia określamy jako "dobrowolne".

Uzyskanie odszkodowania z polisy dobrowolnej jest możliwe wówczas, gdy zdarzenie powodujące szkodę ujęte jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (tzw. OWU). Ogólne Warunki Ubezpieczenia są swoistą instrukcją do polisy i bezwzględnie należy się z nimi zapoznać przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Wysokość wypłaty odszkodowania z polisy dobrowolnej uzależniona jest od sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Obliczenie kwoty do wypłaty następuje poprzez przemnożenie procentowo określonego uszczerbku na zdrowiu Poszkodowanego przez sumę gwarancyjną ubezpieczenia. Wypłata z polisy dobrowolnej realizowana jest także wtedy, gdy doznana przez nas szkoda została wyrządzona wyłącznie z naszej winy [ przez nas samych ].

Strona główna | Mapa strony