Wypadek przy pracy

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych mianem wypadku przy pracy określa nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego powstał uraz lub śmierć, które nastąpiły:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Podstawowe elementy powyższej definicji dotyczą wypadku osoby, która jest zatrudniona w stosunku pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

Definicja wypadku przy pracy składa się z czterech normatywnych elementów: nagłości zdarzenia, przyczyny zewnętrznej, skutków zdarzenia oraz jego związku z pracą, które muszą wystąpić łącznie w związku przyczynowym.

Strona główna | Mapa strony